Адреси на Народните Представители - юли 2012

[Добавка: 30 октомври] Обновен списък и много друга информация можете да намерите на http://www.parlamentaren-kontrol.com/mails.html

За всяка демокрация е важно гражданите лесно да могат да се свържат с избранниците си. Ние трябва да влияем на народните представители не само когато ги избираме. През целият им мандат …

more ...