Както многократно съм казвал, във Франция висшето образование е разделено в две категории - университети и Висши училища.

Също така съм споменавал, че Висшите училища са много по-престижни и конкуренцията там е много по-голяма. Там са най-обещаващите студенти.

Това, което се смята за проблем от повечето хора (основателно според мен), е че университетите страдат за сметка на Висшите училища. Броя ученици и учени в Grandes écoles е много малък в сравнение с общия брой студенти в страната, но въпреки това непропорционално голяма част от средствата (държавни и частни) се отделят само за Висшите училища. Това е отчасти оправдано от голямата разлика в нивото на обучение.

Така или иначе това е на път да се промени (и това е добро нещо според мен).  Президентът Саркози има сериозни намерения да модернизира системата(струва ми се в добрия смисъл на думата).

И ето два източника които са способни да изяснят детайлите много по-добре от мен:

  • Статия от Time Magazine описваща проблемите във Френското образование (Grandes écoles са блестящото изключение). Имайте предвид, че е много вероятно свалянето (както и хостването) на този файл, да нарушава закони за авторското право.
  • PhDcomics - въпреки, че е под формата на комикс, разказаното е съвсем сериозно

    [caption id=”attachment_62” align=”alignnone” width=”480” caption=”Първа част от PhDComics разказа за френското образование”][Първа част от PhDComics разказа за френското
образование][][/caption]

    [caption id=”attachment_63” align=”alignnone” width=”480” caption=”Втора част от PhDComics разказа за френското образование”][Втора част от PhDComics разказа за френското
образование][][/caption]

[Първа част от PhDComics разказа за френското образование]: http://krastanov.files.wordpress.com/2011/02/phd031510s.gif [Втора част от PhDComics разказа за френското образование]: http://krastanov.files.wordpress.com/2011/02/phd031710s.gif