Този пост доста време стоеше тук под формата на “rant”. Чуствах се раздразнен от някои неща във френското образование и реших да помърморя. Днес поразчистих текста и се опитах да го направя по-обективен (или поне по-малко мрънкащ).

Над всичко останало едно нещо намирам за странно във френските гранд еколи. Много голямо внимание обръщат на това кое е престижно, а не на това колко учиш. Бях съветван да се откажа от мястото си в ЕНС Лион, за да изчакам една година, за да положа отново изпитите и да вляза в ЕНС Париж (да се опитам да вляза). И основния аргумент беше относно кое място е престижно, не къде преподават по-добре.

Очевидно двете характеристики са в много силна корелация и в Париж преподават по-добре. Това което ме подразни е че аргументацията често се концентрира на по-престижното. И за това ще се опитам да опиша как съдят за вас директорите на научни центрове във Франция в зависимост от това къде сте завършили:

^
|Oxford, Cambridge, Princeton, Harvard, MIT
|ENS Paris # където преподават толкова добре колкото и в Ivy League
|Polytechnique
|ENS Lyon
|
|ENS Cachan, Centrale, Mines
|Manchester, Jacobs
|

Този лист не се опитва да показва колко трудно е да се влезе някъде, колко големи са финансовите трудности (или улеснения) или какво е отношението към чуждестранни студенти в даденото училище (три доста важни въпроса с нетривиални отговори). Това е просто подредбата, която учителите, учениците и учените, които съм наблюдавал тук, изразяват.